Ultra Przedwiośnie

REGULAMIN VI FESTIWALU PIESZO – BIEGOWEGO PRZEDWIOŚNIE w dniu 06.04.2024r.
na dystansie: Ultra Przedwiośnie 76 km

1.    Cel imprezy:
 • poznanie walorów turystycznych Gór Świętokrzyskich,
 • poznanie walorów turystycznych Gminy Masłów, Gminy Bodzentyn, Gminy Bieliny, Gminy Nowa Słupia, Gminy Górno  i Gminy Łączna,
 • propagowanie turystyki pieszej i biegowej jako najpopularniejszej formy aktywnego wypoczynku,
 • sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowej wędrówce i biegu w terenie górskim,
 • integracja środowiska turystów i biegaczy
2. Organizatorzy:
 • Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór
 • Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach
 • Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie
3. Program:
 • 4 kwietnia (czwartek)
10:00 - 19:00 - wydawanie pakietów startowych w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach (ul. Sienkiewicza 29)
 • 5 kwietnia (piątek)
18:00 - 22:00 - otwarcie biura festiwalu (wydawanie pakietów) – CEiK  „Szklany Dom” - Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach warsztaty nordic walking z Sylwia Pasińska-Skowron, która na na swoim koncie liczne sukcesy sportowe m.in. Mistrzostwo Europy i Polski w nordic walking, ale także złoto Mistrzostw Polski Masters w skoku wzwyż
 • 6 kwietnia (sobota) – start
4:00 – 4.45 – wydawanie pakietów – CEiK  „Szklany Dom” - Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach
5:00 – oficjalny start
12:30 – 22:00 – meta

4. Trasa:
Uczestnicy pokonują dystans o długości 76 km w czasie nie dłuższym niż 17 godzin.
START - Ciekoty - Przełom Lubrzanki / Ameliówka - G. Dąbrówka - Diabelski Kamień - G. Klonówka - Masłów Drugi - Mąchocice Scholasteria - Brzezinki - G. Czostek - Klonów - Bukowa Góra - Psary Podlesie - Bodzentyn - Miejska Góra - Słupski Weksel - Trójkąt - Rampa - Nowa Słupia - Święty Krzyż - Huta Szklana - Kakonin - Przełęcz Św. Mikołaja - G. Łysica - Święta Katarzyna - Krajno - G. Wymyślona - G. Radostowa - Przełom Lubrzanki – Ciekoty - META
Trasa przebiega przez oznakowane szlaki turystyczne oraz odcinki oznakowane przez Organizatorów. Nawierzchnia trasy jest zróżnicowana: asfalt, drogi utwardzone, dukty i ścieżki leśne, które mogą posiadać ubytki i trudności terenowe. Organizator zastrzega sobie zmianę przebiegu trasy w przypadkach złego stanu i zniszczenia szlaku. Dokładny opis trasy wraz z kolorową mapą zostanie opublikowany na stronie festiwalu. Wersję drukowaną mapki każdy uczestnik otrzyma przy odbiorze pakietu startowego.

5.  Uczestnictwo:
Festiwal Pieszo – Biegowy Przedwiośnie jest ogólnodostępną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową. Pokonanie trasy wymaga od Uczestników dobrego stanu zdrowia (bez przeciwwskazań do tego typu aktywności fizycznej),  bardzo dobrej zaprawy i kondycji w uprawianiu turystyki na długim dystansie. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie festiwalu oraz dokona opłaty zgodnie z regulaminem.

6.  Zgłoszenie: 
Zgłoszenia przyjmowane będą od 12.02.2024r. od godziny 20:00 do 28.02.2024r. lub do wyczerpania miejsc. Wpłaty wpisowego przyjmowane w ciągu 7 dni od rejestracji. Maksymalna liczba uczestników łącznie na wszystkich dystansach  IV Festiwalu Pieszo – Biegowego „Przedwiośnie” – 470 osób (+30 osób - pula dla organizatora). Decyduje kolejność zgłoszeń - nieprzewidywane jest losowanie miejsc listy startowej oraz jej powiększenie w przypadku dużego zainteresowania.
 • Obowiązuje rejestracja online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.maratonprzedwiosnie.pl. Wszystkie informacje wraz z danymi do wpłaty każdy uczestnik otrzyma po rejestracji i weryfikacji w przeciągu 24 godzin,
 • Pełnej wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od rejestracji i otrzymania wiadomości e-mail z numerem konta bankowego. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Istnieje możliwość ponownej rejestracji w zależności od wolnych miejsc,
 • W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, Przedwiośnie 2024; np."Jan Kowalski, Przedwiośnie 2024". W razie wpłaty jednorazowej za większą ilość uczestników i braku miejsca do wpisania w tytule przelewu prosimy o wpisanie informacji e-mail: maratonprzedwiosnie@gmail.com
 • Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku Organizatora,
 • Opłaty - cena zawiera opłatę w wysokości 25zł za bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego:
269zł – do 29 lutego 2024r.
290zł – od 1 marca 2024r. i w dniu imprezy.
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu wraz z wpisowym na innego uczestnika poprzez wskazanie przez rezygnującego lub za koleją z listy rezerwowej za dodatkową opłatą w wysokości 30zł. Przepisanie pakietu możliwe jest maksymalnie do 15.03.2024r. wyłącznie za pośrednictwem e-mail: maratonprzedwiosnie@gmail.com
 • Istnieje możliwość wystawienie faktury za wpisowe, faktury będą wystawiane tylko w miesiącu lutym a dane do faktury prosimy wysyłać na adres maratonprzedwiosnie@gmail.com,
 • Dane teleadresowe Organizatora:
Świętokrzyski Poziom Gór
ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn
tel. 530 650 082, 530 650 079;
www.swietokrzyskipoziomgor.pl,
 • Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, tj. po 29.02.2024r., wówczas zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń a wysokość wpisowego pomniejszenia.
 • Odbiór pakietu może odbyć się osobiście przez uczestnika lub przez osobę upoważnioną przez uczestnika na podstawie pisemnego upoważnienia i zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby startującej w festiwalu,
 • Odbiór numeru startowego możliwy jest tylko przez osobę, do której należy dany numer startowy,
 • Numer startowy jest świadczeniem w ramach wpisowego,
 • Pakiety nie odebrane do 06.04.2024r. przepadają oraz nie będą wysyłane drogą pocztową.
 • IV Festiwal Pieszo – Biegowy „Przedwiośnie” jest organizowany w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.
7. Świadczenia  w cenie wpisowego:
 • pamiątkowy ręcznie wykonany szklany medal za ukończenie trasy 76 km,
 • bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
 • dyplom za udział w festiwalu,
 • numer startowy,
 • kolorową mapka z przebiegiem trasy,
 • 6 punktów odżywczych na trasie z wodą, herbata, kawa, coca cola, owocami, ciastkami, przekąskami w tym dwa punkty z ciepłą zupą,
 • gorący posiłek (zupa gulaszowa lub wege) na mecie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • obsługa na starcie i mecie,
 • pakiet materiałów informacyjno – promocyjnych,
 • zabezpieczenie ratownicze,
 • oznakowanie trasy,
 • obsługę fotograficzną,
 • plik GPX z trasą,
 • gwarancja fantastycznej atmosfery.
8. Obowiązki,  zasady poruszania się i wyposażenie obowiązkowe Uczestników:

Obowiązki i zasady poruszania się po drogach publicznych oraz szlakach turystycznych:
 • Posiadanie wyposażenia obowiązkowego podanego przez Organizatorów. Wysłuchanie odprawy online na oficjalnej stronie festiwalu przed startem,
 • Zamontowanie widocznego numeru startowego na przedniej części ubioru podczas całej trasy,
 • Poruszanie się ściśle po trasach festiwalu z wykorzystaniem szlaków turystycznych i tras oznakowanych przez Organizatora,
 • Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody oraz przepisów poruszania się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zabrania się  śmiecenia trasy oraz niszczenia przyrody i infrastruktury turystycznej na trasie,
 • Niedozwolone jest zasłanianie, zmienianie lub niszczenie oznaczeń trasy,
 • Organizator zaleca poruszanie się w czasie imprezy w minimum 2-osobowych zespołach,
 • Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i poruszaniu się publicznymi drogami asfaltowymi. Przy poruszaniu się drogami publicznymi uczestnicy zobowiązani są do poruszania się chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować drogi pojazdom poruszającym się po drodze,
 • Uczestnicy zabierający na trasę własne napoje, żele, batony itp. muszą podpisać je własnym numerem startowym, a śmieci z nich powstałe wyrzucać na punktach kontrolnych,
 • Zakaz uczestnictwa w festiwalu psów na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
 • Stosowanie się do oznaczeń trasy, komunikatów i postanowień Organizatorów.
Wyposażenie obowiązkowe:
 • ważny dowód osobisty,
 • odpowiedni ubiór adekwatny do panującej pogody (buty do wędrówki / biegów górskich, bluza z długim rękawem, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, spodnie adekwatne do pogody, czapka / buff, rękawiczki pełne, gwizdek),
 • numer startowy umieszczony w widocznym miejscu będący jednocześnie kartą startową do odmeldowania się na PK oraz będący biletem poruszania się po Świętokrzyskim Parku Narodowym
 • mapy z opisem przebiegu trasy będącej w pakiecie,
 • latarka czołówka z zapasem baterii oraz odblasków,
 • oświetlenie w kolorze czerwonym do użycia na plecaku lub tylnej części ciała podczas pokonywania trasy o zmierzchu i nocą,
 • butelka / bidon na wodę o pojemności minimum 500 ml,
 • kubek na napoje, herbatę, kawę,
 • włączony telefon do kontaktu z organizatorem z numerem podanym podczas zgłoszenia oraz wpisanymi w kontaktach numerami do Organizatorów i służby ratowniczej,
 • folia NRC - minimalny rozmiar 140cm x 200cm,
 • apteczka z minimum bandażem elastycznym, opatrunkami jałowym, plastrami
 • pieniądze w wysokości 30zł na własne potrzeby,
 • prowiant w czasie pokonywania trasy wg własnego uznania,
Zasady postępowania i odmeldowywanie się w punktach kontrolnych i rezygnacja dalszego pokonywania trasy / kontuzje:
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do odmeldowania się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach kontrolno - żywieniowych u Organizatora i uzyskania odcisku perforatora na numerze startowym,
 • Obowiązkowe punkty kontrolne rozstawione wg średniego czasu pokonywania trasy w tempie maksymalnym 11km/h i minimalnym 4,5km/h,
 • Pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalny w strefach punktów kontrolno - żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona,
 • Rezygnacja Uczestników powinna odbywać się w miarę możliwości w stałych punktach kontrolnych z przekazaniem informacji o rezygnacji do Organizatorów,
 • Uczestnikom, którzy zrezygnują z marszu na trasie, Organizatorzy nie zapewniają dojazdu do biura festiwalu. Poza rezygnacją na stałych punktach kontrolnych po ich zamknięciu i ew. wolnym miejscu w samochodzie Organizatora.
 • Jeśli uczestnik wymaga interwencji służb ratowniczych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora na jednym z punktów kontrolnych lub telefonicznie – dzwoniąc pod numery alarmowe umieszczone na nr startowych. Każdy uczestnik, widząc innego uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu ratunku w miarę swoich możliwości oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji i numerze zawodnika,
 • Służba ratownicza ma prawo zakazać Uczestnikowi kontynuowania dalszego pokonania trasy ze względu na jego stan zdrowia.
 • Duża część trasy prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania na służby ratownicze,
9. Noclegi:
Organizator nie zabezpiecza w ramach wpisowego noclegu. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji i opłat noclegu w proponowanych miejscach na hasło: Festiwal Pieszo – Biegowy Przedwiośnie. Proponowane noclegi w zakładce: Dla uczestników – Nocleg.

10.Dojazd do biura festiwalu / start i powrót z imprezy - Organizator nie zapewnia bezpłatnego transportu:
 • Transport własny – bezpłatny  i niestrzeżony parking przy CEiK „Szklany Dom” w Ciekotach oraz terenach przyległych,
 • Do biura festiwalu / start imprezy istnieje możliwość dojazdu komunikacją publiczną wg rozkładu: linia nr 10,
11. Wykorzystanie wizerunku
Uczestnik akceptując regulamin, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Festiwalu Pieszo-Biegowego Przedwiośnie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
 • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Festiwalu Pieszo-Biegowego „Przedwiośnie”, w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Festiwalu Pieszo-Biegowego „Przedwiośnie”.
12. Postanowienia końcowe :
Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany na mecie czas. Jest to znaczenie tylko honorowe. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Dodatkowe wyżywienie, napoje i serwis uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie. Uczestnicy, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę jakimkolwiek środkiem lokomocji oraz brakiem potwierdzeń na karcie startowej, zostaną zdyskwalifikowani. Uczestnicy, którzy pokonują trasę szybciej niż 11km/h, zobowiązani są do oczekiwania na otwarcie punktu kontrolnego i obowiązkowego odmeldowania. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w minimalnym limicie czasowym punktów kontrolnych, zostaną pozbawieni dalszej możliwości pokonania trasy. Uczestnictwo z osobą towarzyszącą niebędącą uczestnikiem festiwalu jest niedozwolone. Wszyscy Uczestnicy festiwalu biorą w nim udział na własne ryzyko, a Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, uszczerbki na zdrowiu i zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w biurze festiwalu i punktach żywieniowo - kontrolnych. Organizator zastrzega sobie prawa do  zmiany regulaminu, o których będzie informował na bieżąco w oddzielnych komunikatach. Interpretacja regulaminu należy do Organizatorów i jest ostateczna.

Czy wiesz że:

Festiwal Pieszo – Biegowy Przedwiośnie

to impreza turystyczna odbywająca się w malowniczych terenach głównego pasma gór świętokrzyskim. Uczestnicy rywalizują na trzech dystansach, przemierzając urokliwe tereny. To wyjątkowe wyzwanie, które przyciąga miłośników aktywności i przyrody z różnych zakątków Polski.

Organizator

Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór

+48 530 650 079

swietokrzyskipoziomgor@gmail.com

www.swietokrzyskipoziomgor.pl