Drukuj
Odsłony: 3456

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 29 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 41 344 77 43.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji przez PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach działań informacyjnych i promocyjnych na podstawie zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji Maratonu Pieszego Przedwiośnie.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  4. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  5. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
  6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji na Maraton Pieszy Przedwiośnie.
  8. Informujemy, iż dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie osobom i podmiotom, na które przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy i tylko w celu umożliwienia organizacji Maratonu Pieszego Przedwiośnie, z którymi PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
  9. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych oraz że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.